آرشیو "سیاسی"

عضو شورای اسلامی خراسان رضوی، نماینده شورای عالی استان ها در کمیته مدیریت ترافیک کشور شد

۰   علی شکفته، نماینده استان خراسان رضوی، به عنوان نماینده شورای عالی استان های کشور، در کمیته مدیریت ترافیک و حمل و نقل پاک کشور شد.     به گزارش پایگاه خبری آرسکانیوز؛ در ششمین جلسه شورای عالی استان های کشور که پنجشنبه ۱۹ ...